کانال تلگرام هایپرتمپ

راهنمای ثبت اعتراض به نمرات در سیستم گلستان پیام نور

497 راهنمای ثبت اعتراض به نمرات در سیستم گلستان پیام نور

مطالب مرتبط با "راهنمای ثبت اعتراض به نمرات در سیستم گلستان پیام نور "

دانشجویان پیام نور با مراجعه به سیستم گلستان پیام نور به آدرس اینترنتی reg.pnu.ac.ir و استفاده از اموزش زیر می توانند به نمرات خود در سیستم گلستان اعتراض کنند

توجه داشته باشید این امکان فقط برای نمرات تشریحی می باشد و آن هم به شرط آنکه استاد فرصت اعتراض به نمره را قرار داده باشد !
برای نمرات تستی شما امکان اعتراض ندارید بلکه فقط می توانید به کلید سوالات و یا خود سوالات تستی در صورت وجود اشکال اعتراض کنید

(دسترسی سریع به سیستم گلستان کلیک کنید) سرور اصلی
(دسترسی سریع به سیستم گلستان کلیک کنید) سرور کمکی

جهت دانلود فایل اموزش تصویری اعتراض نمرات سیستم گلستان پیام نور -کلیک کنید